Quay lại

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

1. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì?

  • An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
  • Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

=> Nói cách khác an toàn lao động chính là giải pháp để không xảy ra tai nạn trong quá trình lao động. Còn vệ sinh lao động là giải pháp để giúp người lao động không bị các bệnh liên quan đến nghành nghề đang làm.

  • An toàn vệ sinh lao động là giải pháp hạn chế người lao động bị các thương tổn, sức khỏe gây ra bởi các yếu tố nguy hiểm khi làm việc.

 

2. Tại sao cần phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động?

  • Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.
  • Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động.

3. Nhà nước quy định:

- Công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại: Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Luật 84/2015/QH13 Về An toàn, vệ sinh lao động như sau:

"Điều 7. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

b) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;"

- Từ ngày 15/04/2018, Nghị định 28/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 01/03/2020 chính thức có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc nước ngoài.

Theo đó, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau:

"Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với tổ chức hoạt động huấn luyện không huấn luyện mà nhận kết quả huấn luyện theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên."

4. Các nhóm đối tượng cần phải tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:

 

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động
Bao gồm:
a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Thời gian huấn luyện: 16 giờ tương đương với 2 ngày.

- Thời hạn chứng chỉ/ chứng nhận và huấn luyện định kỳ: Thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.


Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động 
Bao gồm:
a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Thời gian huấn luyện: 48 giờ tương đương với 6 ngày.

- Thời hạn chứng chỉ/ chứng nhận và huấn luyện định kỳ: Thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần


Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
Là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thông tư số  06/2020/TT - BLĐTBXH

 

- Thời gian huấn luyện: 24 giờ tương đương 3 ngày.

- Thời hạn chứng chỉ/ chứng nhận và huấn luyện định kỳ: Thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.

 

Nhóm 4: Người lao động làm việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
Bao gồm người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

- Thời gian huấn luyện: 16 giờ tương đương 2 ngày.

- Thời hạn chứng chỉ/ chứng nhận: Huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần.


Nhóm 5: Người làm công tác y tế 

- Thời gian huấn luyện: 56 giờ tương đương 7 ngày.

- Thời hạn chứng chỉ/ chứng nhận và huấn luyện định kỳ: Giấy chứng nhận, thời hạn 2 năm; Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, thời hạn 5 năm; huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.


Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động. 

- Thời gian huấn luyện: 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Thời hạn chứng chỉ/ chứng nhận và huấn luyện định kỳ: Giấy chứng nhận, thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.

 

5. Nội dung học và thời gian tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

Chương trình, nội dung và thời gian huấn luyện thực hiện theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức, thực hiện công tác giảng dạy, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như vùng lân cận.


QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI ĐÂY:

Điện thoại: 028 2201 2468 - Email: info@miennamct.vn - pqcuong@miennamct.vn

Sales1 - Ms. Lành: 0387 148 575 - Email: mailanh@miennamct.vn

Hotline: 032 5508 468 

 

Đánh giá chất lượng bài viết |